2018/5 - OSBÜK - OSBÜK

2018/5

S İ R K Ü L E R
(2018/5)

 

 

Sayı : SR.2018/1993                                                                                                                             06.11.2018
Konu : Bedelsiz Yer Tahsisi

 

DAĞITIM YERLERİNE

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesi kapsamında; Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkındaki 14.05.2018 tarih ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu minvalde, hazırlanan “OSB İndirim Oranları Tablosu” yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

 

Serkan ATA
Genel Sekreter V.

EK :

1- Cumhurbaşkanlığı Kararı

2- OSB İndirim Oranları Tablosu

 

DAĞITIM:                                                                                                                BİLGİ:
Tüm Organize Sanayi Bölgeleri                                                                           Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı