2018/4 - OSBÜK - OSBÜK

2018/4

S İ R K Ü L E R

(2018/4)

 

 

Sayı     : SR.2018/1959                                                                                                          31.10.2018

Konu   : Çeşitli

 

DAĞITIM YERLERİNE

1. 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmasına dair ekli karar Resmi Gazete’nin 31.10.2018 tarihli ve 30581 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2. İmar Barışı uygulamaları kapsamında Yapı Kayıt Belgelerinde belirtilen, “ticari” ibaresinde karşılaşılan tereddütlerin ortadan kaldırılmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ekli 11.10.2018    tarih ve 178431 sayılı yazısı,

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün Yapı Kayıt Belgesinin, Yapı Kullanma Belgesi yerine geçerek Genel Kurul toplantılarında Yapı Kayıt Belgesi alan sanayicilerin katılımcı olarak kabul edilip edilmemesine ilişkin Kayseri OSB’ye verilen ekli 24.10.2018 tarih ve 4236 sayılı yazısı

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün “ÇED Süreçleri Hakkında Genelge” konulu, ekli 05.09.2018 tarih ve 140016 sayılı yazısı,

 

Bilgilerinize sunulmuştur.

 

                                                                                                                                                          Serkan ATA

                                                                                                                 Genel Sekreter V.

EK

 

DAĞITIM:                                                                                                              BİLGİ:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri                                                                         Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı