2018/2 - OSBÜK - OSBÜK

2018/2

S İ R K Ü L E R
(2018/2)

13.08.2018

Sayı : SR.2018/1678
Konu : TEİAŞ

DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Elektrik A.Ş. Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İletim Planlama Müdürlüğü’nün 02.08.2018 tarih, 299221 sayı ve “Lisanssız Üretim Otoprodüktör Fideri” konulu ekli yazısı,

Bilgilerinize sunulmuştur.

Serkan ATA
Genel Sekreter V.

EK: TEİAŞ yazısı

DAĞITIM:
Tüm Organize Sanayi Bölgeleri