2017/7 - OSBÜK - OSBÜK

2017/7

S İ R K Ü L E R
(2017/7)

Sayı : SR.2017/957
Konu : Organize Sanayi Bölgeleri Bina Vergisi Muafiyeti

16.10.2017

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Maliye Bakanlığının 9.10.2017 tarih ve 120150 sayılı yazısı.

Kuruluşumuzca, “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan düzenlemeler sonucunda, Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan binalara ilişkin daimi muafiyetlerin uygulanmasına yönelik tereddütlerin hasıl olduğu Maliye Bakanlığı’na bildirilerek görüş talebinde bulunulmuştur.

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan gelen ekli yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Serkan ATA
Genel Sekreter V.


EK:
Bakanlık yazısı

DAĞITIM:
Tüm Organize Sanayi Bölgeleri