2017/6 - OSBÜK - OSBÜK

2017/6

S İ R K Ü L E R

(2017/6)

 

Sayı     : SR.2017/578
Konu   : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

05.09.2017

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 24.08.2017 tarih ve 3501 sayılı yazısı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgi yazısında; Organize Sanayi Bölgelerinin, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce verilen hizmetlere ilişkin yapılacak müracaatlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden iş ve işlemlerinin yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bundan sonraki yapılacak yazışmalarınızın KEP üzerinden yapılmasını belirten Bakanlık yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Serkan ATA
Genel Sekreter V.

 

EK:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazısı.

DAĞITIM:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri