2017/5 - OSBÜK - OSBÜK

2017/5

S İ R K Ü L E R

(2017/5)

DAĞITIM YERLERİNE

Sayı: SR.2017/551
Konu   : Çeşitli
Tarih: 10.08.2017

.

.

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın Lisanssız Elektrik Üretimi ve Güç Aşımına Yönelik Kurul Kararları konulu, ekli 01.08.2017 tarih ve 36496 sayılı yazısı,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü’nün Diğer Mevzuat İşleri konulu, ekli 26.07.2017 tarih ve 1793 yazısı,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın Lisanssız Elektrik Üretimi Hakkında konulu, ekli 20.07.2017 tarih ve 34705 sayılı yazısı,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü’nün Diğer Mevzuat İşleri konulu, ekli 19.07.2017 tarih ve 1731 yazısı,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün, daha önce elektronik posta yoluyla tarafınıza gönderilen Organize Sanayi Bölgeleri ile İlgili Diğer İşler konulu, ekli 13.07.2017 tarih ve 2908 yazısı,

Bilgilerinize sunulmuştur.

Serkan ATA
Genel Sekreter V.


EK:


DAĞITIM:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri