2017/3 - OSBÜK - OSBÜK

2017/3

S İ R K Ü L E R

(2017/3)

DAĞITIM YERLERİNE

Sayı: SR.2017/108
Konu   : Çeşitli
Tarih: 10.05.2017

.
.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1-      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün, Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının çevre temizlik vergisi mükellefiyeti konusunda Ankara Sanayi Odası Başkanlığı’nın sorusu üzerine vermiş olduğu ekli 22.08.2014 tarih ve 11128 sayılı cevabi yazılarını,

2-      TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Yatırımlar İzleme Daire Başkanlığı, Proje ve Kabul Müdürlüğü’nün, Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde Yapılan Geçici Kabuller konulu ekli 24.04.2017 tarih ve 29382 sayılı yazılarını,

3-      EPDK, Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyelerden Gelen Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuruları konulu ekli 21.03.2017 tarih ve 14829 sayılı yazılarını,

4-      Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’nün, Expo 2020 kapsamında açılan ihaleler ve ürün alımlarına ilişkin firmalara yönelik veri tabanı konulu ekli 04.04.2017 tarih ve 38232 sayılı yazılarını,

 

Bilgilerinize sunarız.

Serkan ATA
Genel Sekreter V.


Ek:

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı
  2. TEDAŞ yazısı
  3. EPDK yazısı
  4. Ekonomi Bakanlığı yazısı