2017/2 - OSBÜK - OSBÜK

2017/2

S İ R K Ü L E R
(2017/2)

Sayı : SR.2017/57 24.03.2017

Konu : Çeşitli.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 22.03.2017 tarih ve E.1274 sayılı yazıları ile OSB’lerimize iletilmesi talep edilen, “2016 Yılı Organize Sanayi Bölgesi Genel Durum Raporu” ekte gönderilmiştir.

2) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının, 13.03.2017 tarih ve E.13514 sayılı yazılarında “Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kurulacak rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te yer alan kısıtlamalara ilişkin “Kurulu Güç Sınırına İlişkin Beyan” ve “Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan” formatlarının ilgili Yönetmelik değişikliklerine göre revize edildiği” belirtilmiş olup, söz konusu yazı ve eki ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Serkan ATA
Genel Sekreter V.


EKLER

1. Bakanlık Raporu
2. EPDK Yazısı