2017/1 - OSBÜK - OSBÜK

2017/1

S İ R K Ü L E R
(2017/1)

Sayı : SR.2017/11 18.01.2017
Konu : Çeşitli

ORGANİZE SANAYİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Organize Sanayi Bölgelerinin yetki alanı dahilindeki yerlerde özel sektöre gerçekleştirilen yapım işleri için yüklenici ve alt yüklenicilere iş deneyim belgesinin hangi kurum veya kuruluşlar tarafından düzenleneceği hususundaki tereddütlerin giderilmesine yönelik; Kamu İhale Kurumu, Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2017 tarih ve 1037 sayılı yazısı hakkında bilgi alınması hususunu,

2- Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında; Proje onay, geçici ve kesin kabul ile tutanak onayı işlemlerinin yürütülmesine ilişkin yetkilendirmelerin geçerlilik süresinin 31.12.2017 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29 Aralık 2016 tarih ve 34090 sayılı yazısı hakkında bilgi alınması hususunu,

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Serkan ATA
Genel Sekreter V.


Ekler
1- Kamu İhale Kurumu yazısı,
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazısı.