2016/7 - OSBÜK - OSBÜK

2016/7

S İ R K Ü L E R

(2016/7)

Sayı : SR.2016/473
02.11.2016

Konu : Çeşitli

ORGANİZE SANAYİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Tebliği kapsamında, RES/GES kapasitelerinin TEİAŞ internet sitesinde yayınlanması ve diğer konuları içeren, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı İletim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 27.10.2016 tarih ve 383123 sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir.

2- Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat Değişiklikleri Uygulanması Hakkındaki konuları içeren, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 27.10.2016 tarih ve 51613 sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Serkan ATA

Genel Sekreter V.


Ekler

1- TEİAŞ yazısı
2- EPDK yazısı