2016/6 - OSBÜK - OSBÜK

2016/6

S İ R K Ü L E R

(2016/6)

Sayı : SR.2016/433 24.08.2016

Konu : Çeşitli.

ORGANİZE SANAYİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden Organize Sanayi Bölgelerine kullandırılan kredilerden, 30.06.2016 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde ödenmeyen kredi borçları ile kanuni takipte olan kredi borçları ödemelerine ilişkin “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’nin 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, kendisine Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu verilen lisanssız üretim tesisleri için tanınan 180 günlük sürenin uzatımında bulunulması halinde, hangi durumlarda 3 ay ilave süre verileceği, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun iptal edilip edilemeyeceğine ilişkin konulara açıklık getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının, 16.08.2016 tarih ve E.40982 sayılı görüş yazısı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.Saygılarımızla,

Serkan ATA

Genel Sekreter V.


Ek

1. EPDK yazı örneği