2016/4 - OSBÜK - OSBÜK

2016/4

S İ R K Ü L E R

(2016/4)

Sayı : SR.2016/413 28.07.2016

Konu: Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve

Kabul Yetkilendirmeleri.

OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında, Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerinin “Yetkilendirme Tablosu” nda belirtilen kurum/kuruluşlarca yürütülmesini içeren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen, 28.07.2016 tarih ve 20221 sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir.

Bahse konu yazıyı bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ek

1- Bakanlık yazısı