2016/1 - OSBÜK - OSBÜK

2016/1

S İ R K Ü L E R

(2016/1)

Sayı : SR.2016/38 15.02.2016
Konu: Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri

…………….. OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan elektrik tesislerinin (Üretim tesisleri, 380 ve 154 kV şalt ve EİH hariç) Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerinin, 11.02.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında TEDAŞ tarafından yapılacağına ilişkin Yetkilendirme Tablosu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 15.02.2016 tarih ve 4155 sayılı ekli yazıları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ek
1- 2016/1