2014/4 - OSBÜK - OSBÜK

2014/4

S İ R K Ü L E R

(2014/4)

Sayı : SR.2014 /401-04/08/2014

Konu: Çeşitli.

…………….. OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Merkezi atıksu arıtma tesisi (AAT) bulunmayan OSB’lerde yer alan ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtma yapan işletmelerin, OSB’ye ait AAT kuruluncaya kadar Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği’nde belirtilen şartları sağlamaları halinde Enerji Teşviki uygulamasından faydalanacağını bildiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün (Ek-1) 11.07.2014 tarih ve 9228 sayılı yazılarından bilgi alınmasını,

2- Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) nin enerji, su, atık, ulaşım ve sosyal etkinlikler (çocuk bakımı, mesleki eğitim,…) alanlarında sürdürülebilir altyapının geliştirilmesi veya yenilenmesinde kararlı olan Organize Sanayi Bölgelerini ve katılımcılarını destekleyeceklerini belirten yazı ve eki anketi 11.07.2014 tarih ve GS.2014/385 sayılı yazımızla daha önce gönderilmiştir. (Ek-2)

Bahse konu, anket cevaplarınızı 01 Eylül 2014 tarihine kadar AFD tarafından yeniden revize edilen cabassua@afd.fr adresine veya Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok, Kat 12 34330 Levent – İstanbul adresine posta yoluyla gönderebileceğinizi hatırlatırız.

3- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile 2010-2023 döneminde alınması gereken tedbirlerin planlandığı ve uygulamaya konulduğu malumunuzdur. Bu kapsamda “Enerji Verimliliği Yatırımlarına 5. Bölge Teşvikleri”nin verilmesi amacıyla 9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırılmış ve bu konuda hazırlanmış özet bilgiler ilişikte sunulmuştur. (Ek-3)

OSBÜK olarak bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı AB ve Finansal Daire Başkanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Enerji Verimliliği Derneği ile görüşmelerimiz devam etmekte olup, gelişmelerden zaman zaman bilgi sunulacaktır.

Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı,

2- AFD anketi,

3- Enerji Verimliliği bilgi notu.