2014/2 - OSBÜK - OSBÜK

2014/2

S İ R K Ü L E R

(2014/2) 

Sayı  : SR.2014/71-13/03/2014

Konu: Çeşitli.

…………….. OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1)      Organize Sanayi Bölgelerimizin, ihale ilanları başta olmak üzere personel alımları, mal alımları, parsel tahsis ve satışları gibi çeşitli ilanlarının OSBÜK kanalıyla, kamuoyuna duyurulması amacıyla www.osbuk.org.tr resmi web sayfamızda “DUYURULAR” başlığı adı altında yeni bir menü oluşturulmuştur.

Bu kapsamda, bölgenize ait yayımlanmasını istediğiniz ilanlarınızı info@osbuk.or.tr      e-posta adresine iletmeniz halinde bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabileceğinizi bildiririz.

2)      Organize Sanayi Bölgelerimiz için çok önemli değişiklikler getiren “6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.02.2014 tarih 28926 sayılı Resmi Gazete de ayrıca “6527 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 01.03.2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu mevzuat değişiklikleriyle; OSB’lerde finansal kiralamanın yolu açılırken, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak OSB’lerde sahip olduğu tüm hak, yetki ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmektedir. İlgili Kanunların OSB’leri içeren maddelerinin tamamına ve güncellenen 4562 Sayılı OSB Kanununa web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

3)      Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 06 Mart 2014 tarih ve 28933 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin güncel mevzuatların işlenmiş haliyle web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla

OSBÜK

Genel Sekreterliği