2013/7 - OSBÜK - OSBÜK

2013/7

S İ R K Ü L E R
(2013/7)

Sayı : SR.2013/453-16/12/2013
Konu: OSB Bilgi Sitesi ve Hafta Sonu
Çalışma İzni Hk.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1) Ülkemizin parlayan yıldızı ve ekonominin lokomotifi OSB’lerin fiili ve fiziki durumlarını içeren bilgilere; başta yatırımcılar olmak üzere, kamu yöneticileri, araştırmacılar, ekonomistler, akademisyenler ile basın kuruluş ve mensuplarının güncel ve doğru olarak erişimini sağlamak amacıyla OSBÜK tarafından hazırlanan “OSB BİLGİ SİTESİ” Siz değerli OSB yöneticilerinin gösterdiği titizlik ve verdiği destekler ile 7 yıldır başarılı bir şekilde hizmet vermiş ve pek çok kurum ve kuruluş yöneticisi tarafından takdirle karşılanmıştır.
Bu arada OSB Uygulama Yönetmeliğine “Müteşebbis Heyet ve Genel Kurulun Görev ve Yetkileri” başlıklı 35. Maddesine (3/ş) bendi ile “Bakanlık OSB Bilgi Sitesine dahil olarak sorgu sayfasındaki bilgilerin istenilen aralıklarla güncellenmesini sağlamak” hükmü eklenmiş ve Bakanlığımız tarafından “OSB BİLGİ PORTALI” hazırlanarak Resmi Web Sitesinde hizmet vermeye başlamıştır.
Aynı amaca yönelik iki ayrı programın aktif olması ve OSB’lerimizden ayrı ayrı bilgi girişi talep etmenin gereksizliği dikkate alınarak Bakanlık yetkilileri ile varılan mutabakat sonucu, OSBÜK WEB SİTESİNDE HİZMET VERMEKTE OLAN “OSB BİLGİ SİTESİ”NİN 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA karar verilmiştir.
Bu sebeple; OSBÜK Web Sitesinde 01.01.2014 tarihinden itibaren “OSB BİLGİ PORTALI” yayınlanacak ve bu güne kadar olduğu gibi OSB’lerimiz tarafından her ayın 10’uncu günü akşamına kadar (Bakanlıktan aldıkları şifre ile) bilgi güncellemesi yapılacaktır.
2) Bazı OSB’lerde, ilgili belediyelerin 02.01.1924 tarih ve 394 sayılı Kanuna dayanarak HAFTA SONU İZİN BELGESİ olmaması sebebiyle katılımcılara ceza uygulaması yapmalarına rağmen bahsi geçen yetkinin OSB’lerde mi? Belediye de mi? olduğu konusunda çelişkili görüş ve düşünceler ileri sürülmektedir. OSBÜK olarak, bu soruna kesin çözümün bulunması amacıyla Bakanlığımızdan 4562 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki izin ve ruhsatlara Hafta Sonu Çalışma İzninin de eklenmesi talep edilmiştir. Bu arada konuyu çeşitli kanallardan İçişleri Bakanlığı’na intikal ettirilen TOSB OSB’ye Kocaeli Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün yazılı talimatı esas alınarak OSB’lerde HAFTA SONU ÇALIŞMA İZNİNİN ilgili harçların OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediyeye yatırılması kaydı ile OSB TARAFINDAN VERİLECEBİLECEĞİ bildirilmiştir. Bahse konu Kocaeli Valiliği’nin ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yazılarına ait fotokopiler bilgi için ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder, yeni yılın OSB Ailesi, Ülkemiz ve İnsanlık için güzel günler getirmesini temenni ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ek

1- İçişleri Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği yazı fotokopileri