2013/4 - OSBÜK - OSBÜK

2013/4

S İ R K Ü L E R
(2013/4)

Sayı  : SR.(2013/4)359-27/08/2013
Konu: Çeşitli.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Bilindiği üzere, çalışma yaşamını, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik olanağını sağlamak gibi bir dizi amacı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; üretim üslerimiz OSB’lerimizle yoğun ilişkisi bulunan Bakanlıklarımızın başında gelmektedir.
Bu kapsamda OSBÜK Yönetim Kurulumuz, Ağustos ayı toplantı gündemine ilgili Bakanlık çalışmaları ve OSB’lerden beklentileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih ACAR’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda geçtiğimiz yıl 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile OSB’lere verilen “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma ve İşletme Yetkisi” başta olmak üzere, çalışma yaşamında karşılaşın sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılmış ve yapılan müzakereler sonucu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile OSBÜK işbirliğinde, “SOSYAL GÜVENLİK ZİRVESİ” yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bu nedenle planlanan zirvede gündeme getirilecek ÇSGB bünyesinde faaliyet gösteren, Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu gibi birimler tarafından yürütülen iş ve işlemler kapsamında Bölge Müdürlüğünüzün ve/veya katılımcılarınızın karşılaşmış oldukları sorun ve çözüm önerilerinin tespit edilerek 20 Eylül 2013 tarihine kadar serkan@osbuk.org adresine gönderilmesini,

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 09.07.2013 tarih ve 9884 sayılı yazılarında bahsedildiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu ve Japonya Hükümetleri arasında Türkiye’de Nükleer Güç Santralleri (NGS) kurulmasına ilişkin işbirliği anlaşmaları imzalanarak çalışmalara başlanılmıştır.
Bu çalışmalar kapsamında yerli firmalarımızın bu projelerde yer almaları önem arz etmekte olduğu ve öncelikle ulusal sanayimizin mevcut durumunu tespit edilerek,  bu projelere katılımının artırılması amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanarak www.nukleer.gov.tr adresinde “Firmalara Hitaben” başlığı altında yer alan Firma Envanter Formu’nun, Bölgeniz katılımcıları tarafından doldurulmasına ilişkin gerekli duyuruların yapılmasını,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ek
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazı fotokopisi