2013/3 - OSBÜK - OSBÜK

2013/3

S İ R K Ü L E R
(2013/3)

Sayı : SR.(2013/3)322-05/07/2013
Konu: Çeşitli.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Organize Sanayi Bölgelerinin Müteşebbis Heyetlerine temsilci gönderen Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odalarında yapılan seçimler sonucunda; önceki Müteşebbis Heyet üyelerinden Oda Meclislerine giremeyenlerin Müteşebbis Heyetteki görevlerinin devam edip etmemesi konusunda sorulan sorular üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 26.06.2013 tarih ve 2291 sayılı yazısı,
2- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)’ın bağlı ve ilgili kuruluşlarımız ile OSB’lere ve OSB katılımcılarına duyurulmasını talep ettiği 3 ayrı konudaki 21.06.2013 tarih ve 117572 sayılı yazısı,
ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazı fotokopisi
2- TÜBİTAK yazı fotokopisi