2013/2 - OSBÜK - OSBÜK

2013/2

S İ R K Ü L E R
(2013/2)

Sayı : SR.(2013/2)312-28/06/2013
Konu: Çeşitli.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Görüntü Yönetmeliği Taslağı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmış olup, Söz konusu Yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizi 05.07.2013 tarihine kadar, adı geçen bakanlığa bildirilmesi gerektiğini içeren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ekli 22.05.2013 tarih ve 23353 tarihli yazılarından bilgi alınmasını,

2- OSB’lerin sorunlarına güncel olarak ulaşılması ve üretilecek çözüm önerilerinin en kısa sürede ilgililere ulaştırılarak sonuç alınması amacıyla, 10 ayrı ihtisas alanında oluşturulan Teknik Çalışma Komisyonları, faaliyetlerine devam etmektedir.
Kuruluşumuzun, 09.05.2013 tarihli toplantı davet yazısı ile bildirilen; koordinatörlüğünü, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu Üyesi ve Kocaeli-Gebze VI. (İMES) OSB Bölge Müdürü, Sayın Direnç ÖZDEMİR’ in yaptığı “İmar Komisyonu” bu yılın ilk programını; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı işlemlerinde karşılaştıkları sorunların tespiti ve ilgili makamlara sunulmak üzere, yönetmelik değişiklik taslağının hazırlanması temasıyla 24 Mayıs 2013 tarihinde, Ankara Dedeman Otel’de gerçekleştirmiştir.
Ülkemizin dört bir yanından gelen yaklaşık 110 OSB temsilcimizin katıldığı toplantıda, dile getirilen sorunlar maddeler halinde hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur.
Bu kapsamda, hazırlanan toplantı notunun Bölgenizce değerlendirilmesini, varsa ilave sorunların eklenilmesini ve çözüm önerilerinin 5 Temmuz 2013 tarihine kadar serkan@osbuk.org.tr adresine gönderilmesini,
Ayrıca, OSB’lerimizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüleceği, Bakanlık bürokratlarının da katılacağı yeni bir toplantı yapılacağını,
Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler
1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazı fotokopisi
2- Toplantı notları