2013/1 - OSBÜK - OSBÜK

2013/1

S İ R K Ü L E R

(2013/1)

Sayı : SR.(2013/1)/29/04/2013

Konu: Çeşitli.

………… OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, 6446 sayılı ‘Elektrik Piyasası Kanunu’ Resmi Gazete’nin 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün OSB Müdürlükleri proje onay ve kabul işlemleri yetkisi kapsamında, üretim tesislerine ilişkin enerji nakil hattı ve tüketim enerji nakil hattı projelerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilmedikçe herhangi bir proje onayı ve kabul işleminin Dağıtım şirketleri tarafından yapılmamasını bildiren 14.02.2013 tarih ve 1298 sayılı ekli yazıdan bilgi alınması,
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün 17.04.2013 tarih ve 765 sayılı yazılarında belirtilen, Genel Müdürlüğe bağlı Eğitim Merkezlerinde uygulamaya konulan, ilgililerin eğitim ve ihtiyaç taleplerini kapsayan TEDAŞ 2013 Yılı Eğitim Planı’na www.performans.tedas.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ek

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazı fotokopisi