2012/VIII - OSBÜK - OSBÜK

2012/VIII

S İ R K Ü L E R
(2012/VIII)

Sayı : SR.(2012/VIII)/ 0110-29/03/2012
Konu: Çeşitli.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik en önemli programı olan “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı”nın 1. alt bileşeni olan “Girişimcilik ve Yenilik Programı”nın ulusal koordinasyonu kapsamındaki “Yenilik (Innovation) Projeleri” faaliyetlerinin en güncel çağrılarından olan “Avrupa Yaratıcı Bölgeleri” konulu proje teklif çağrısında (Projenin toplam bütçesi 1.000.000 Avro dur) son başvuru tarihinin 4 Mayıs 2012 olduğunu bildirir fotokopisi ekli 02/03/2012 tarih ve 464 sayılı yazısının ilgililere duyurulmasını,,
2- Üst Kuruluşumuzun 08/06/2005 tarih ve OSBÜK.SR.0431 sayılı yazımızla da daha önceden talep edildiği gibi Bölgeniz tanıtım CD’leri konusunda, OSB’ler hakkında hazırlanacak basılı ve görsel yayınlarda ve çeşitli sunumlarda kullanabilmek amacıyla, Bölgenizin kuruluşundan bu güne kadar geçirdiği aşamaları gösterir; güncel fotoğraf, video bant veya dijital görüntüleri kapsayan CD’lerin veya varsa tanıtım filmlerinin gönderilmesini,

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Organize Sanayi Bölgeleri ve bölgelerde faaliyet gösteren firmaların enerji sektörü konusunda pratikte yaşadıkları varsa sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerin gönderilmesini bildirir fotokopisi ekli 19/03/2012 tarih ve 6596 sayılı yazısının ilgililere duyurulmasını,

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Mayıs 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına Çevre Görevlisi sınavı yaptırılacağı ve sınav başvuruları 12 Mart – 27 Nisan 2012 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapılacağını bildirir fotokopisi ekli 13.03.2012 tarih ve 4138 sayılı yazısının ilgililere duyurulmasını,

5- Resmi Gazetenin 01/10/2010-27716 sayılı nüshasında yayımlanan ve 28/03/2012-28247 sayılı Resmi Gazete de bazı maddeleri değiştirilen “Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” gereğince her yıl Haziran ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne başvuru yapılması gerektiğinden, teşvikten faydalanmak isteyen OSB’lerin gerekli hazırlıklara başlamasını, rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazı fotokopisi,
2- TOBB yazı fotokopisi,
3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazı fotokopisi.