2012/VI - OSBÜK - OSBÜK

2012/VI

S İ R K Ü L E R
(2012/VI)

Sayı: SR.2012/0064 24.02.2012

……………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

OSB ve OSB katılımcılarının elektrik proje onayı ve kabul yetkisinin OSBÜK’ e verilmesi sebebiyle, Organize Sanayi Bölgeleri Derneği tarafından gönderilen ve 22.02.2012 tarihinde tebellüğ edilen 16/02/2012 tarih ve 157 sayılı yazının fotokopisi ile söz konusu yazı ve aynı mealde bu gün yapılan basın açıklaması sebebiyle adı geçen derneğe gönderilen 24.02.2012 tarih ve YK.2012/ 063 sayılı yazımızın fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler
1 – osbd
2 – OSBÜK