2012/IX - OSBÜK - OSBÜK

2012/IX

S İ R K Ü L E R
(2012/IX)

Sayı  : SR.(2012/IX)0163-17/04/2012
Konu: Çeşitli.

………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği”  kapsamında açılan bir dava ile ilgili Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/6170 sayılı Kararının gönderildiği 02/04/2012 tarih ve 4642 sayılı yazısı ve eki Danıştay Kararı bilgi için ilişikte sunulmuştur.

2- Çevre Temizlik Vergisi konusunda, OSB içerisinde bulunan firmaların Belediyelerin katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetinden yararlanmadıkları sürece Çevre Temizlik Vergisi ödememeleri gerektiği hususunda Dilovası OSB’nin Kocaeli Valiliği, İl Defterdarlığından aldığı 04/04/2005 tarih ve 2324 sayılı yazı fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

3- Resmi Gazete’nin 03.04.2012 tarih ve 28253 sayılı nüshasından “Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemleri Basitleştirilmesine Yönelik” olmak üzere 84 ayrı yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan OSB’leri yakından ilgilendiren;
– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
– Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
hükümleri ilişikte gönderilmiş ve 12/04/2012 tarihinde web sitemizde yayımlanmıştır.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile OSBÜK’ ün işbirliği sonucu; çevrenin korunması, iyileştirilmesi, temizlenmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çalışan, çevreye ve kanunlara uyumlu faaliyet gösteren, atık su arıtma tesislerini tamamlayarak faaliyete geçirmiş ve düzenli atık depolama tesisleri ile bertaraf tedbirlerini almış OSB’lerin ödüllendirilmesi amacıyla yapılan “EN ÇEVRECİ OSB YARIŞMASI” na yapılan başvurularda “Değerlendirme Formu”nun not kısmında bulunan “Kriterlerle ilgili tüm bilgilerin belgelerle desteklenmesi gerekmektedir” ifadesi gözden kaçırılarak başvuru ekinde belge gönderilmediği tespit edilmiştir. Başvuruda bulunan OSB’lerin söz konusu belgelerini, başvuru yapmayı düşünen OSB’lerin de 17/02/2012 tarih ve SR.2012/0054 sayılı yazımıza uygun olarak hazırlayacakları dosyalarını en geç 10 Mayıs 2012 tarihi mesai bitimine kadar OSBÜK’ e göndermeleri gerektiğini hatırlatırız.

5- OSB Uygulama Yönetmeliğinin “Aykırılıkların Giderilmesi” başlıklı 112 nci maddesinde belirtilen yaptırımların uygulanması konusunda, İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB’nin Bakanlığın 19/01/2011 tarih ve 501 sayılı yazı fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler
1- Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02/04/2012 tarih ve 4642 sayılı yazısı ve eki Danıştay Kararı fotokopisi,
2- Kocaeli Valiliği, İl Defterdarlığının 04/04/2005 tarih ve 2324 sayılı yazı fotokopisi,
3- 03/04/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 ayrı yönetmelikte yapılan değişikliler.
4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19/01/2011 tarih ve 501 sayılı yazı fotokopisi,
5- Planlı Alanlar,
6- Sanayi Bakanlığı.