2011/XI - OSBÜK - OSBÜK

2011/XI

S İ R K Ü L E R
(2011/XI)

Sayı: SR.(2011/XI)0876 02.12.2011
Konu: Çeşitli

OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

İLGİ: 25.08.2011 tarih ve 615 sayılı (2011/VII) Sirküler yazımız.

İlgi yazımız ile “OSB’lerin ortak sorunlarına çözüm yolları bulmak ve gerekli girişimleri yaparak çözüme kavuşturmak” olan OSBÜK’ ün Yönetim Kurulu, çalışmaların daha geniş bir platforma yayılarak daha kapsamlı ve özel sorunlara ulaşılabilmesi, bu sorunlara çözüm yolları üretilebilmesi amacıyla; OSBÜK’ ün kuruluşundan bu güne kadar önemli çalışmalara imza atan Bölge Müdürleri Komisyonu üyelerinin koordinasyonunda “Teknik Çalışma Grupları” oluşturulacağı bildirilmiş ve süresi içinde OSB’lerden gelen cevaplar değerlendirilerek ekli listede sunulan 9 ayrı “Teknik Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. İgili çalışma grubunun ismini de belirterek, ilgili çalışma grubu tarafından araştırılması, incelenmesi ve sonuçlarının OSBÜK Yönetim Kuruluna sunularak ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunulmasını istediğiniz sorunlarınızı ve çözüm önerilerinizi bekliyoruz.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; 25.11.2011 tarih ve 14313 sayılı yazısı ile “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”nı www.epdk.org.tr/web/elektrik-piyasasi-dairesi/duyurular linkinde kurum ve kuruluşlardan gelecek görüş ve önerilerine açtıklarını ve 15 Aralık 2011 tarihine kadar bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesini talep etmektedir.

Gereğini bilginize rica ederiz.
Saygılarımızla.


Ekler
1- EPDK
2- OSBÜK TEKNİK ÇALIŞMA GRUPLARI