2011/VIII - OSBÜK - OSBÜK

2011/VIII

S İ R K Ü L E R

(2011/VIII)

26.08.2011
Sayı: SR.(2011/VIII)/0618
Konu: Çeşitli

OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 4562 sayılı OSB Kanunun Geçici 9. Maddesi ve 08.08.2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Söz konusu yönetmelik, ekleri ve Bakanlığın il ve ilçelerin gelişmişlik endeksine uygun oranları belirleyen listesinden,

2. OSB Üst Kuruluşu’ nun 2007 yılında yürürlüğe girdiği günden beri OSB’ler ve katılımcıları aleyhine maddeleri sebebiyle her platformda ve her kademede yetkili yöneticiler ile yaptığı uzun çalışmaları sonucu;”AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ” Resmi Gazetenin 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlişikte Organize Sanayi Bölgelerini ilgilendiren 5./1-d, 18/7. ve 23/3. maddeleri sunulan ve OSBÜK web sayfasında da yayımlanan yönetmelik ve eklerinden bilgi alınması rica olunur.

Saygılarımızla.


Ekler
1- AMBALAJ ATIK.KNT. YNT OSB MADDELERİ
2- BEDELSİZ ARSA YÖNETMELİĞİ
3- BEDELSİZ ARSA EKLERİ
4- BAKANLIĞIN BEDELSIZ ORANLARI