2011/VII - OSBÜK - OSBÜK

2011/VII

S İ R K Ü L E R
(2011/VII)
25.08.2011

Sayı : SR.(2011/VII)/0615
Konu: Çeşitli

OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1. Kuruluş amacı “OSB’lerin ortak sorunlarına çözüm yolları bulmak ve gerekli girişimleri yaparak çözüme kavuşturmak” olan OSBÜK’ ün Yönetim Kurulu, çalışmaların daha geniş bir platforma yayılarak daha kapsamlı ve özel sorunlara ulaşılabilmesi, bu sorunlara çözüm yolları üretilebilmesi amacıyla; OSBÜK’ ün kuruluşundan bu güne kadar önemli çalışmalara imza atan Bölge Müdürleri Komisyonu üyelerinin koordinasyonunda “Teknik Çalışma Grupları” oluşturulmasına karar vermiş ve ilişikte sunulan “Çalışma Usul ve Esasları”nı kabul etmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre faaliyet göstermek amacıyla şimdilik 10 ayrı “Teknik Çalışma Grubu” oluşturulmuş ve her grup için bir koordinatör tespit edilmiştir. İlişikte sunulan “Teknik Çalışma Grupları” nda görev almasını istediğiniz kişilerin ekli form ile 15.09.2011 tarihine kadar OSBÜK’e bildirilmesini,

2. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ nın 2010/8 sayılı “Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile ilgili işbirliği önerisi çerçevesinde; şirketlerin bilgi düzeylerinin arttırılmasına ve yenilikçiliğe, işbirliği içinde hareket edilmesine, ihtiyaca uygun destek verilmesi amacı ile yürütülen çalışmalarından bilgi veren ve OSBÜK web sayfasında da “OSBÜK Sirkülerler” bölümünde yer alan Tebliğ ve uygulama esaslarını anlatan ekli yazılarından bilgi alınmasını rica ederiz.

Saygılarımızla.


Ekler
1- TTGV
2- TTGV-1
3- TTGV-2
4- TTGV-TEBLIG
5- TÇG KATILIM FORMU
6- BMK TÇG