2011/VI - OSBÜK - OSBÜK

2011/VI

S İ R K Ü L E R

(2011/VI)
                                                                                                                                                                            18.08.2011
Sayı:  SR.(2011/VI)/0606
Konu: Çeşitli
 
 
OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
 
1. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 8.8.2011 tarihinde yayımlanan (OSBÜK web sayfasında yayımlanmıştır) 60-2011/01 sayı Katma Değer Vergisi Sirküleri’nden,
2. TEDAŞ’ ın 02.08.2011 tarih ve 1498 sayılı yazısı ile; Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen eğitimler, iş güvenliği faaliyetleriyle ilgili çalışmalar, tasarlanan projeler, AR-GE çalışmaları gibi konularda dağıtım şirketlerini ve kamu kurumları ile özel kuruluşları bilgilendirmek üzere web sayfası düzenlendiğini bildirilen ekli yazı fotokopisinden,
3. Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından  Organize Sanayi Bölgelerinde İklim Değişikliği alanında yürüytülen faaliyetlerle ilgili belge ve verilerin Türkiye’nin İklim değişikliği 2. Ulusal Bildiriminin hazırlanması projesi kapsamında  Bölgenizin bilgilerine ihtiyaç duyulan  ve  cevaplandırılarak en geç 16.09.2011 tarihi mesai bitimine kadar OSBÜK’ e e-posta (osbuk@osbuk.org) veya faks (0312 419 27 00) ile gönderilmesi ve ekli yazı fotokopisinden,.tr
4. Türk Standartları Enstitüsü ile Türkiye Prefabrik Birliği arasında Ülkemizdeki prefabrik betonarme yapıların ortaklaşa denetimi için işbirliği protokolü imzalanmış olup konu ile ilgili detaylı bilgi için ekli görüşme notu fotokopisinden bilgi alınması rica olunur.

Saygılarımızla.

Ekler
1- TEDAŞ
2- TPB