2011/V - OSBÜK - OSBÜK

2011/V

S İ R K Ü L E R
(2011/V)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         01.08.2011
Sayı:  SR.(2011/V)/0581
Konu: Çeşitli 
 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
 
 
1. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın 18.07.2011 tarih ve 00150 sayılı yazısı ile; genel idare giderleri için Bakanlıktan kredi kullanan OSB’lerde görev yapan personelin ücretlerinin 01.07.2011 tarihinden itibaren hesaplanmasında uygulanacak katsayısı 05.07.2011 tarih ve 27985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 0,34566 olarak belirlendiği bildirilen ekli yazı fotokopisinden,
2. “TEDAŞ Elektrik Tarifelerinden I. No’ Lu Tarifenin, II No’ Lu Tarifeden Daha Yüksek Olması” hususundaki soruna çözüm bulmak amacı ile OSBÜK tarafından EPDK ile başlatılan çalışmaya dayanak olması için ekte Bölgenizin bilgilerine ihtiyaç duyulan  ve  cevaplandırılarak en geç 15.08.2011 tarihi mesai bitimine kadar OSBÜK’ e e-posta (yasemen@osbuk.org) veya faks (0312 419 27 00) ile gönderilmesi gerekli anketten bilgi alınması rica olunur.
Saygılarımızla.

Ekler
1- ANKET
2- BST BAKANLIGI YAZISI