2011/IX - OSBÜK - OSBÜK

2011/IX

S İ R K Ü L E R
(2011/IX)

16.09.2011
Sayı: SR.(2011/IX)/0634
Konu: Çeşitli

…..……….OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

“4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve OSB’lerin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince OSB’lerin onaylı sınırları içerisinde katılımcılarına sunacakları elektriğin dağıtım işlemleri için EPDK’ dan
ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSI almak ve yıllık olarak uygulayacakları dağıtım bedeli önerilerini de HER YILIN EKİM AYI sonuna kadar söz konusu yönetmelik eki Tablo -1’ e uygun olarak EPDK’ ya sunmak zorunda olduklarını önemle hatırlatırız.”

1. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.08.2011 tarih ve 1100 sayılı yazıları ile; enerji verimliliğinin artırılması, başarılı projelerin duyurularak teşvik edilmesi için düzenledikleri “SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMALARI (SENVER)” nın 12.sine katılmak isteyen Bölgeler için son başvuru tarihi 28 Ekim 2011 olup, söz konusu yarışma için www.eie.gov.tr adresinden ve ekli yazı fotokopisinden,

2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘nın 24.08.2011 tarih 01193 sayılı yazıları ile; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyesi olduğu Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odası Birliği ve Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odası Birliği Yatırım Komisyonu işbirliğinde 29 Eylül- 1 Ekim 2011 tarihleri arasında Mersin’ de yapılacak “Birinci Akdeniz Sanayi Yatırımları Zirvesi ” ne katılmak isteyen Bölgelerin www.medindustrysummit.com web adresinden ve ekli yazı fotokopisinden bilgi alınması rica olunur.

Saygılarımızla.


Ekler
1- Ek 1
2- Ek 2