2011/I - OSBÜK - OSBÜK

2011/I

S İ R K Ü L E R

(2011/I )

Sayı: SR.(2011.I)/0109                                                                                                                            07.02.2011
Konu: Çeşitli
………..OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
 
1)    Çevre dostu OSB’lerin çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunabilmek amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü ile görüşmeler yapılmış ve ağaçlandırma çalışmaları yapacak OSB’lerin onaylı projelerini OSBÜK’e göndermeleri halinde (Bakanlık fidanlıklarındaki stoklarla sınırlı olmak kaydıyla) BEDELSİZ fidan tahsisi yapılacaktır. Onaylı ağaçlandırma projelerini OSBÜK’e gönderen OSB’ler için Bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak fidan teminine çalışılacaktır.
 
2)    Ülkemiz ekonomisindeki önemi her geçen gün artan ve genellikle şehir merkezlerinden uzak olan OSB’lerde NOTER olmamasının doğurduğu sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü ile görüşülerek OSB’lerin noter ihtiyacı anlatılmış ve bir yere noter açılmasının usul ve esasları hakkında bilgi alınmıştır. Bir yere noter açılmasının temel esası o bölgedeki iş hacminin bir noteri ekonomik yönden tatmin edecek ve noter açma izni çıkmasına rağmen noter adaylarının gönüllü olarak oraya gitmelerine dayanmaktadır. Bu çerçevede Bölgesinde noter açılmasını talep eden OSB’lerin;
–   OSB’nin yerleşim yerlerine ve özellikle en yakın Notere olan uzaklığını gösterir yerleşim planları,
–   Açılacak noterin iş hacmi ve mali kapasitesini anlatan kapsamlı raporlar,
–   Açılacak notere sağlanabilecek sosyal destekleri açıklayan raporlar,
ile (Nisan 2011 ayı sonuna kadar) OSBÜK’ e başvuran OSB’lerin talepleri ilgi Bakanlığa sunulacak ve takip edilecektir.
3)    27.01.2011 tarih ve 2011/0018 sayılı yazımızla 24-25 Şubat 2011 tarihlerinde Antalya Rixos Lares Otel’de yapılacağını bildirdiğimiz II. OSB Çevre Zirvesi kapsamında Yönetim Kurulumuzda yapılan değerlendirmeler sırasında bazı OSB Yöneticileri; I. OSB Çevre Zirvesi’ne bağlı oldukları İldeki Çevre Müdürlüklerini davet ederek, Müdür veya ilgili uzmanları misafir olarak Zirve’ye götürdükleri ve geçen zaman içerisinde bunun çok büyük faydasını gördüklerini anlatmışlardır. Konuyu değerlendiren Yönetim Kurulumuz bu hususun bütün OSB’lere tavsiye edilmesine karar vermiştir.
4)    Türkiye Odalar Borsalar Birliği(TOBB)’nin 02.02.2011 tarih ve 3158 sayılı yazısı ile; Birlik nezdinde teşekkül eden Türkiye Kimya Sanayi Meclisi bünyesinde katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin geliştirilmesinde üniversite-sanayi-devlet işbirliğini oluşturmak amaçlı kurulan AR-GE ve İnovasyon Alt Komitesi çalışmaları için ekli anketin doldurularak 22 Şubat 2011 mesai saati bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU

Ekler
1- TOBB-1
2- TOBB-2