2011 YILINA AİT VE OSB'LERDEKİ SANAYİ YAPILARINI DA YENİDEN SINIFLANDIRAN YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 28.04.2011 TARİH(BUGÜN) VE 27918 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR - OSBÜK - OSBÜK

2011 YILINA AİT VE OSB’LERDEKİ SANAYİ YAPILARINI DA YENİDEN SINIFLANDIRAN YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 28.04.2011 TARİH(BUGÜN) VE 27918 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

28-04-2011

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28.04.2011(bugün) tarih ve 27918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” OSB’lerde yer alan sanayi yapılarını II. sınıf C grubu yapılar olmak üzere yeniden sınıflandırmıştır. Söz konusu Tebliğ ekte sunulmuştur.

Dosya 1