2010/VI - OSBÜK - OSBÜK

2010/VI

SİRKÜLER
2010/VI

Sayı : SR.(2010/VI)/1020/14.12.2010
Konu : Çeşitli duyurular

……… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

1-TBMM’ne sunulan “Alacakların Yeniden Yapılanması Kanun Tasarısı”nın OSB’leri ilgilendiren 17/12. maddesi 10.12.2010 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu Alt Komisyonunda görüşüldü ve değiştirilerek kabul edildi.
Buna göre;
a)BOTAŞ alacakları ve ülke genelinde doğal gaz borçluları kanun kapsamında olmadığından OSB’leri ilgilendiren maddeden OSB’lerin doğal gaz alacakları kaldırıldı.
b)Tasarının TBMM’ne geliş halindeki kanun kapsamına girecek alacakların tarihi olan 31.10.2010 tarihi, kanunun genelinde kapsama giren alacakların 31.07.2010 tarihi ve öncesini kapsadığından OSB’ler için de söz konusu tarih 31.07.2010 olarak değiştirildi,
c)Tasarının ilk halinde kanunun OSB alacaklarına uygulaması zorunlu iken, yapılan değişiklik ile bu husus ilgili OSB’nin müteşebbis heyet veya genel kurul kararına bırakıldı. Yani, isteyen OSB söz konusu kanunu yürürlük tarihini müteakip müteşebbis heyet veya genel kurul kararı ile isteyen OSB uygulayacak veya uygulamayacaktır.
Tasarının aynen yasalaşması halinde OSB’lerin yapacağı uygulamaları bildiren özet rapor ilişikte sunulmuştur.

2-OSB’leri yakından ilgilendiren ve özellikle OSB Katılımcılarını mağdur eden ve halen yürürlükte bulunan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” OSBÜK tarafından 18-21 Şubat 2010 tarihlerinde Antalya da düzenlenen “I. OSB ÇEVRE ZİRVESİ”nde kapsamlı olarak tartışılmış ve Zirveye katılan Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından söz konusu yönetmeliğin revize edilerek özellikle “BEDELSİZ” ibaresinin kaldıracağını bildirmiştir. Konu o günden beri tarafımızdan yakından takip edilmiş ve birkaç kez taslak hazırlanmasına rağmen onay aşamasına getirilememişti. Bu defa hazırlanan (Umarız son olur) AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çevre ve Orman Bakanlığı ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlanarak, 31.12.2010 tarihinde kadar kurum görüşlerine açılmıştır. OSBÜK web sitesinde de yayımlanan söz konusu yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerinizin ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 27 Aralık 2010 akşamına kadar OSBÜK’e yazılı veya e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir.

3-Ülkemiz ihracatının Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına kadar 500 Milyar $’a yükseltilmesi hedefinin gerçekleşmesi amacıyla ihracatı arttırmak için 23 Eylül 2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete de “ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğ gereği Dış Ticaret Müsteşarlığı belirtilen yardımlardan faydalanmak isteyen firmaları muhatap kabul etmeyecek olup, ancak “İşbirliği Kuruluşu” tarafından hazırlanacak projede yer alan Firmalar desteklerden faydalanabilecektir. Adı geçen Yönetmeliğin “Tanımlar” Başlıklı 4/e maddesindeki tanımda ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DE İŞBİRLİĞİ KURULUŞU OLARAK TANIMLANMIŞTIR.
Konu ile ilgili proje yapmak isteyen OSB’ler, detaylı bilgileri OSBÜK Web Sitesinin “OSBÜK IV. MARMARA BÖLGE TOPLANTISI TAYSAD OSB İŞBİRLİĞİ İLE 3 ARALIK 2010 DA KOCAELİ İL’İNDE YAPILDI” başlıklı haberi ekinde yer alan Yönetmelik ve DTM sunumundan bilgi alabilirler.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Saygılarımızla.


Ekler
1- DTM YARDIMLARI SUNUMU
2- SR.2010-VI-EK1