2010/V - OSBÜK - OSBÜK

2010/V

S İ R K Ü L E R
(2010 /V )

Sayı:  SR.(2010/V)/0990/11.11.2010
Konu: Çeşitli

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

I. Hazırlık çalışmalarının yapıldığı bilinen “Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırması” amacıyla yapılacak yasal düzenlemenin kapsamına, özel hukuk tüzel kişiliği vasfını taşımasına rağmen pek çok kamu görevini yerine getiren OSB tüzel kişiliklerinin son ödeme tarihi geçen;
=656;T. HALK BANKASI, TEDAŞ, TEİAŞ ve BOTAŞ’a karşı olan borçlarının,
=656;Katılımcılardan olan elektrik, su, doğal gaz, arsa bedeli ve yönetim aidatları alacaklarının,
alınması yönünde girişimlerimiz devam etmektedir.
Söz konusu çalışmalara esas teşkil etmek amacıyla OSB bazındaki bilgilerin kesinlikle GİZLİ tutularak ülke genelinde veri oluşturulabilmesi için, Bölgenize ait ekli tablodaki bilgilerin en geç 24 Aralık 2010 tarihine kadar OSBÜK’ e faks veya e-posta yolu ile gönderilmesini rica ederiz.

II. Çevre ve Orman Bakanlığı’ nın 12 Ekim 2010 tarih 7489 sayılı ekli “Çevre Kanunun
29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” e göre; doğrudan alıcı ortama deşarj eden, deşerj izni veya çevre izni olan, artıma tesisine ait ayrı mühürlü bir elektrik sayacı ile sözleşmesi bulunan OSB’lerin, atıksuların arıtılması amacı ile atıksu artıma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi gideri, Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda, bakanlık bütçesine bu amaç için ayrıca konulacak ödenekten ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenmesine ilişkin teşvikten Bakanlıktan “Geri Ödeme Belgesi”  alan OSB’lerin faydalanabileceğini bildiren yazı fotokopisi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla.


Ekler
1- YAZI
2- FORM