2010 / I - OSBÜK - OSBÜK

2010 / I

S İ R K Ü L E R
(2010 / I )

Sayı: SR.(2010.I )/0079
Konu: Yeminli Mali Müşavir Raporu Süresi Hk.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 180 inci maddesi gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ na sunulacak YMM inceleme raporlarının süresi konusunda OSB’lerden gelen başvurular üzerine açıklayıcı bilgi talep edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 20.01.2010 tarih ve 00494 sayılı yazı fotokopisi ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU


Ek
1- YMM RAPORU