2009/IV - OSBÜK - OSBÜK

2009/IV

S İ R K Ü L E R
(2009/IV)    

Sayı:  OSBÜK. SR.(2009/IV)/0191/26.02.2009
Konu: Çeşitli

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1.EPDK Başkanlığından, fotokopisi ekli 23.02.2009 tarihli yazımız ile TEİAŞ abonesi OSB’lerin Eylül 2008 ayında yaptıkları güç bildirimlerinde, ekonomik kriz sebebi ile 2009 yılı sonuna kadar güç düşümüne gitmelerini engelleyen 1894 sayılı Kurul Kararının Ek-2/5.33 nci maddesinin “güç taleplerinde 3 ayda bir revizyona gidilebilmesi” şeklinde değiştirilmesi önerisinde bulunulmuştur. Özellikle TEİAŞ abonesi OSB’lerin aynı öneriyi benzer yazılarla EPDK’ na talep etmeleri,

2.T. C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne fotokopisi ekli 23.02.2009 tarihli yazımız ile 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 5807 sayılı Kanunla Değişik 15/3.fıkrası hükmünün İcra Müdürlüklerince uygulanması için yazılı talimat gönderilmesi talep edilmiştir. Bütün OSB’lerin benzer yazılarla Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne ve İl veya İlçeniz İcra Müdürlüklerine yazılı başvuru yapmaları,

3.T. C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına fotokopisi ekli 24.02.2009  tarihli yazımız ile; Emlak Vergilerinin tahakkukuna esas “Arsalara Ait Asgari Birim Değeri” ni tespit eden Takdir Komisyonlarında OSB’lerin de temsil edilmesi amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 72 nci maddesinde değişiklik yapılması talep edilmiştir. Bütün OSB’lerin benzer yazılarla Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ ndan yazılı talepte bulunmaları,
daha çabuk ve etkili sonuç almamıza yardımcı olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU


Ekler
1- SR.2009-IV-0191 EK1
2- SR.2009/IV-0191 EK2