2009/III - OSBÜK - OSBÜK

2009/III

S İ R K Ü L E R (2009/III)

Tarih:17.02.2009
Sayı: OSBÜK. SR.(2009/III)/0049
Konu: Çeşitli

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1.Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün AB müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde ”Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik” taslağının hazırlandığını bildiren ve OSBÜK’ten de taslağa ilişkin görüşlerini iletmesini istediği 03.02.2009 tarih ve B.18.0.ÇYG.0002.04-010 sayılı yazısı ekte gönderilmektedir. Bölgenizin, söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerini, Bakanlığın www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr adresinde yer alan ”Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” çerçevesinde hazırlayarak, en geç 25.02.2009 Cuma günü mesai sonuna kadar e-postayla ( isil@osbuk.org adresine ) veya faks ( 0 312 419 27 00 numarasına) yolu ile göndermeniz gerekmektedir.

2.Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı’nın, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, OSB’lerde Yer Alan Endüstriyel İşletmelere Yönelik Uygulamalar İle İlgili Bilgi Notunun, Bölgeniz bünyesindeki işletmelere duyurulması gerekliliğini bildiren 05.02.2009 tarihli ve 163 sayılı yazısının,
fotokopileri bilgilerinize ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU