2009 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MAALİYETLERİ TEBLİĞİ 19.03.2009 TARİH VE 27174 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

2009 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MAALİYETLERİ TEBLİĞİ 19.03.2009 TARİH VE 27174 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

19-03-2009

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının “Mimamrlık ve Mühedislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2009 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hk. Tebliğ” i 19.03.2009 (Bugün)tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.Organize Sanayi Bölgeleri için yapılarda hizmete esas olan sınıf II/B (268,TL)’ dir;

B GRUBU YAPILAR 268,00
. Pnömatik ve şişirme yapılar
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları
Tarım, endüstri ve sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
. Jeoloji, botanik ve tema parkları
. Mezbahalar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

Dosya 1