2020/18 - OSBÜK - OSBÜK

2020/18

S İ R K Ü L E R (2020/18)

11.05.2020

Sayı: YK.2020/279
Konu: OSB’lerin Bağış Yapması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 11.05.2020 tarihli ve 1577600 sayılı yazı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan, OSB yönetimlerince yapılacak bağışların usulünü içeren “ilgi” yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Sirküler

Ek:İlgi Yazı.

Dağıtım:

Tüm OSB Yönetim Kurulu Başkanlıkları.