09 EKİM 2007 TARİHLİ EPDK DUYURUSU! - OSBÜK - OSBÜK

09 EKİM 2007 TARİHLİ EPDK DUYURUSU!

30-03-2008

?Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, ? Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu yönetmeliğin ekindeki Tablo-1?e uygun olarak her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur…? hükmü gereği; OSB Dağıtım Lisanslarını almış olan Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişilikleri, 2008 yılında uygulayacakları Dağıtım Bedeline ilişkin tekliflerini Ekim ayı sonuna kadar Kurumumuza sunmaları gerekmektedir.?
09.Ekim 2007
www.epdk.gov.tr