001 NOLU OSB ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSI VERİLDİ! - OSBÜK - OSBÜK

001 NOLU OSB ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSI VERİLDİ!

30-03-2008

Ülkemizde başlayan özelleştirme programları kapsamında elektrik dağıtım hizmetlerinin de özelleştirilmesi planlanmış ve bu amaçla 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı elektrik piyasası kanunu TBMM?de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Amacı OSB?lerin elektrik piyasasında söz sahibi olması, üyelerine en ucuz elektriği temin amacıyla elektrik üretim ve/veya dağıtım hizmeti verebilmesi olan bu çalışmalar sonucu, gerekli yasal düzenleme 10.05.2006 tarihinde TBMM?de kabul edilmiş ve 24.05.2006 tarihli resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip yönetmelik çalışmaları başlamış ve Bakanlık, OSBÜK ve EPDK?nın uzun çalışmaları sonucu hazırlanan ?Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik? 29.12.2006 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanarak OSB?lerin lisanslı üretim ve dağıtım hizmeti yapabilmelerinin önü açılmıştır. EPDK tarafından yapılan incelemeler sonucu sunulan dosyanın uygun bulunması sonucu 001 numaralı OSB elektrik dağıtım lisansını ASO 1. OSB? ye, 18 temmuz 2007 tarihinde verilmiştir. İlk OSB lisansının verilmesi sebebiyle ASO 1. OSB?de yapılan basın açıklamasına EPDK Başkanı Yusuf Günay, ASO Başkanı Zafer Çağlayan, ASO ve OSBÜK Başkan Vekili ve ASO 1. OSB Başkanı M. Nurettin Özdebir, genel sekreterimiz Ali Yüksel ve çok sayıda sanayicinin katıldığı törende EPDK Başkanı Sayın Yusuf Günay?ın yaptığı konuşma ilişikte sunulmuştur. OSB?ler için çok önemli bir belge olan elektrik dağıtım lisansının ASO 1. OSB ve bütün OSB?lere hayırlı olmasını dileriz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3