OSBÜK ve Tarihçesi - OSBÜK

OSBÜK ve Tarihçesi

OSB Üst Kuruluşu, 4562 sayılı OSB Kanunu’ nun 2. maddesi,

“MADDE 2.- Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve üst kuruluşlarının oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri kapsar.”
ve 27. maddesi;

“MADDE 27.- OSB’lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak üzere oluşturulacak OSB üst kuruluşlarının görev ve çalışma şekilleri çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, “OSB Uygulama Yönetmeliği” adı ile tek bir yönetmelik olarak, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Bakanlık bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.” gereği kurulmuştur.

OSB Üst Kuruluşu’nun amaç, kuruluş ve işleyişi ile uygulama şartları; Resmi Gazete’nin 22.08.2009 tarihli ve 27327 sayılı nüshasında yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” nin OSB Üst Kuruluşu başlıklı ONİKİNCİ BÖLÜM altında yer alan 143. maddeden 173. maddeye kadar olan madde hükümlerine göre düzenlenmiştir.
15.04.2000 tarih ve 24025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan OSB Kanunu ve ilk defa 01.04.2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ nin yürürlüğe girmesi ile mevzuat düzenlemeleri sonrası 24.10.2002 tarihinde aşağıda isimleri yazılı tüzel kişiliğini kazanmış 9 OSB temsilcisi bir araya gelerek OSB Üst Kuruluşu Kurucular Kurulu’nu oluşturmuştur.

KURUCU ÜYELERİN ADI SOYADI TEMSİL ETTİKLERİ KURULUŞ

Bülent KOŞMAZ Manisa Ticaret ve Sanayi Odası OSB
A.Okan ÇAĞLAR Gebze OSB
B.Burak UYGUNER İstanbul Deri OSB
Niyazi AKDAŞ Ankara Sanayi Odası I OSB
Tanju BEŞTAŞ Denizli OSB
Sinan TURGUT Samsun Merkez OSB
N.Atıl AKKAN Aliağa OSB
Akif EKİCİ Gaziantep OSB
Suat ÖZTÜRK Elazığ Hayvan Ürünleri OSB
OSB Üst Kuruluşu Kurucular Kurulu’nun yapmış olduğu müracaat Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde incelenmiş, 31.10.2002 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. A. Kenan TANRIKULU tarafından onaylanmış ve reel hayata geçmiştir.

KRONOLOJİK OLARAK OSB ÜST KURULUŞU GENEL KURUL TARİHLERİ

16.11.2002 Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı,
22.10.2003 I. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
23.05.2004 II. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
14.05.2005 III. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
28.05.2006 IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
28.05.2007 V. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
29.05.2008 VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
03.05.2009 VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
03.06.2010 VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
27.06.2011 IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
24.12.2011 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,
28.06.2012 X. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,
25.06.2013 XI. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
24.06.2014 XII. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
13.06.2015 XIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
04.06.2016 XIV. Olağan Genel Kurul Toplantısı,