Genel Sekreterlik - OSBÜK

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile yeteri kadar idari ve teknik personelden oluşur. Genel Sekreterliğin teşkilat şeması ve kadrosu Genel Kurul’un onayı ile oluşur ve değişir.

Genel Sekreter Genel Kurul, diğer personel ise Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu kararları ve talimatları doğrultusunda, OSB Üst Kuruluşu’nun sevk ve idaresini yürütmek ve diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.


SERKAN ATA
Genel Sekreter Vekili