Denetim Kurulu - OSBÜK

Denetim Kurulu

DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, OSB Üst Kuruluşu’nun üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen 2 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 4 yıldır.

Denetim Kurulu üyeleri farklı OSB’lerden seçilir.

GÖREVLERİ

Denetim Kurulu, OSB Üst Kuruluşu faaliyeti ile ilgili olarak denetim işlerini yürütür. Denetim raporu hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde her ay ve en az üç ayda bir Yönetim Kurulu ve OSB Üst Kuruluş teşkilatının işlemlerini ve hesaplar ile varlıkları kontrol ederek ara raporlar düzenlemek zorundadır. Tüm faaliyetler ile yıllık hesapların bütününe ilişkin olarak düzenlenecek rapor, ara raporlar da eklenmek suretiyle Genel Kurul’un bilgisine sunulur.

Denetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu’nun toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.


                                                                      

                           NİHAT TUNALI                                                              ULVİ SAKARYA
                    Denetim Kurulu Üyesi                                               Denetim Kurulu Üyesi
                            İKİTELLİ OSB                                                   POLATLI TİCARET ODASI OSB