Haberler Arşiv - OSBÜK

HABERLER

30-03-2008
OSBUK
09 EKİM 2007 TARİHLİ EPDK DUYURUSU!

?Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, ? Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu yönetmeliğin ekindeki Tablo-1?e uygun olarak her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur…? hükmü gereği; OSB Dağıtım Lisanslarını almış olan Organize Sanayi […]

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
YER SEÇİMİ TASLAĞI DUYURUSU

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 21.05.2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ´ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ´ nde değişiklik yapılamasına dair yönetmelik taslağı hazırlayarak kurum ve kuruluşların görüşlerine açmıştır. İlişikte sunulan söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin 12 Kasım 2007 akşamına kadar e-posta veya faks ile OSBÜK e ulaştırmanızı rica ederiz.

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI KONFERANSI İPTAL OLDU

26-27 Kasım 2007 tarihinde Ankara Hilton Otelinde yapılması planlalanan konferans iptal olmuştur.

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
OSB’LERDE BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete’nin 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı nüshasında yayımlanan 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun göre yayımlanmış bulunan ?Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik? in bazı maddelerinde değişiklik yapan Yönetmelik değişikliği 14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe […]

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
OSB YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ 17.01.2008 (BUGÜN) TARİHLİ VE 26759 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

Resmî Gazete Tarih: 17 Ocak 2008 PERŞEMBE Sayı : 26759 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi […]

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 5 MADDESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Resmi Gazetenin 01.02.2008 tarih ve 26774 sayılı sayısında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 maddesinde değişiklik yapılmış ve EK:1 Taahhütname eklenmiştir. Dosya 1

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
OSB YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

T.C. RESMİ GAZETE 21 Şubat 2008 PERŞEMBE Sayı : 26794 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 ? 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. ´Bu süre içerisinde görüşünü […]

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
2008 YILI OSB YATIRIM PROGRAMI YAYIMLANDI

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ?2008 yılı OSB Yatırım Programını? yayımladı. Program ile ilgili detay bilgilere Bakanlığın www.sanayi.gov.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
AVRUPA BİRLİĞİ CIP/EIP PROGRAMI KAPSAMINDA HİBE PROJELERE SON BAŞVURU TARİHİ 7 MART 2008

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ 06.03.2008 TARİH VE 2586 SAYILI YAZILARI İLE OSB?LERE ACİLEN DUYURULMASINI TALEP ETTİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ CIP/EIP PROGRAMI KAPSAMINDA ?İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONU? KONULU SEKTÖREL HİBE PROJESİ ÇAĞRISI BAKANLIĞIN www.sanayi.gov.tr ADRESLİ WEB SAYFASINDA DETAYLARI İLE YAYIMLANMIŞTIR. Dosya 1

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (2002/49/EC) YAYIMLANDI

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. OSB? leri ilgilendiren kısımlar Ek? te sunulmuştur. Dosya 1

DEVAMINI OKU