Haberler Arşiv - OSBÜK

HABERLER

30-03-2008
OSBÜK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

OSBÜK Yönetim kurulu; 08.01.2004 tarih ve (18) sayılı toplantısında, standart hizmetlerin yanı sıra, üye OSBleri ziyaret ederek OSBÜKün kuruluş amaçlarının ve faaliyetlerinin anlatılması, görüş alış verişinde bulunulması, OSBlerin sorunlarının yerinde incelenmesi amacıyla geziler düzenlenmesi kararı aldı. Bu karar gereğince; ilk toplantı 20.1.2004 tarihinde İzmirde yapıldı. Bu amaçla İzmire giden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Niyazi Akdaş […]

DEVAMINI OKU
30-03-2008
YILMAZ ÇEBER, OSB ÜST KURULUŞUNU ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü Yılmaz ÇEBER, OSB Üst Kuruluşunu Ziyaret Etti. 02.09.2004 tarihinde yapılan OSBÜK Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü Sayın Yılmaz ÇEBER de katıldı. Toplantıda 4562 sayılı OSB Kanunu ve OSBlerin genel sorunları […]

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSB BÖLGE MÜDÜRLERİ TOPLANTISI

OSB Bölge Müdürleri toplantısı 24.09.2004 tarihinde saat 14:00da TOBBde yaklaşık 70 OSB temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. I.OSB ZİRVE?sinden bu güne kadar bir hayli zaman geçtiği, OSB Yöneticilerinin dile getireceği sorunlar ve çözüm önerilerinde değişiklik ve ilavelerin olabileceği, yapılacak kanun değişikliğinden azami faydanın sağlanması ve Bölge Müdürlerinin birbirleri ile tanışıp kaynaşmasının daha faydalı çalışmalar yapmalarına sebep olabileceğini […]

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği; tebliğ taslağında bulunan OSB kira gelirlerinden %20 stopaj kesilmesi hususundaki önerinin kaldırılması ve OSBlerin kurumlar vergisi ve stopaj yönünden muaf olduğunu bildiren açık bir hüküm konulması yönündeki girişimler, önerileri ve takiplerimiz sonucu gelinebilinen son nokta olarak 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

30 Ocak 2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete?de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ? Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği? ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve OSBÜK? ün ortaklaşa düzenlediği ve Türkiye İstatistik Kurumu yetkililerinin eğitimci olarak katıldığı Ulusal Adres Veri Tabanı ve Yapı Belgeleri Uygulamaları konulu ?OSB […]

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği; tebliğ taslağında bulunan OSB kira gelirlerinden %20 stopaj kesilmesi hususundaki önerinin kaldırılması ve OSBlerin kurumlar vergisi ve stopaj yönünden muaf olduğunu bildiren açık bir hüküm konulması yönündeki girişimler, önerileri ve takiplerimiz sonucu gelinebilinen son nokta olarak 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
OSB KATILIMCLARININ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BEDELLERİNE KDV MAHSUBU YASALAŞTI!

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun (2/g) maddesinde yapılan değişiklik sonucu OSB?ler elektrik piyasasında faaliyet gösterebilme yetkisine sahip olmuştur. Bu arada, 3065 sayılı KDV Kanunu?nun ?Vergi İndirimi? başlıklı 29. maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca 11.7.2006-26225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri No.lu ve 15.11.2006-26347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 101 Seri No.lu KDV Tebliğleri ile; TEDAŞ?dan elektrik ve […]

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Konu ile ilgili yönetmelik ekte sunulmuştur. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan kanun mevzuat bölümüne eklenmiştir. OSBÜK. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
OSBÜK V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20 MAYIS 2007 TARİHİNDE YAPILACAKTIR!

OSB Uygulama Yönetmeliği?nin 179. Maddesi gereği, OSB Üst Kuruluşu V. Olağan Genel Kurul toplantısı; ekli genel kurul kitapçığında yer alan gündemi görüşmek üzere genel kurul üyelerinin en az 2/3 çoğunluğunun toplanması şartı ile 20 Mayıs 2007 tarihinde saat 10:30 da, Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar ? Ankara, TOBB konferans salonunda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, […]

DEVAMINI OKU
30-03-2008
OSBUK
OSBÜK V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI II. OTURUMU 28 MAYIS 2007 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 1030 DA TOBB KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR!

OSB Üst Kuruluşunun daha önce 20 Mayıs 2007 tarihinde yapılacağı duyurulan V. Olağan Genel Kurul Toplantısının I. Oturumunda 2/3 çoğunluk sağlanamadı. Genel Kurulun çoğunluk aranmaksızın yapılacak olan II. Oturumu 28 Mayıs 2007 Pazartesi günü saat 1030 da TOBB Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar-Ankara adresinde yapılacaktır. OSBÜK GENEL KURUL TEMSİLCİLERİ DAYANIŞMA YEMEĞİ: OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu, […]

DEVAMINI OKU